Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS online ?

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS online ?
by admin

Jak to zrobić?

  1. Zaloguj się do swojego profilu na PUE.
  2. Przejdź na zakładkę Płatnik.
  3. Wybierz, z katalogu usług, usługę “Złożenie dokumentu ZUS-RWN”.
  4. Uzupełnij dane we wniosku elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia elektronicznie (przez PUE). Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w naszej placówce albo pocztą tradycyjną.
  5. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
  6. Wyślij wniosek elektronicznie.

Dalsze kroki

  1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej, ZUS powiadomi Cię o dokumencie do odbioru mejlem lub dodatkowo SMS – zdefiniowanymi w profilu PUE. Gdy zalogujesz się do swojego profilu na PUE, podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).  Wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
  2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia pocztą tradycyjną, czekaj na nasz list.
  3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia w placówce ZUS, odbierz zaświadczenie osobiście bądź przez pełnomocnika. Gdy nie odbierzesz zaświadczenia, mimo Twojej dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie zostanie włączone do akt.
  4. Jeżeli ZUS odmówi Ci wydania zaświadczenia o niezaleganiu, otrzymasz decyzję, od której możesz odwołać się do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Decyzję  doręczą zgodnie z Twoją dyspozycją sposobu odbioru zaświadczenia zawartą we wniosku. Gdy złożysz dyspozycję odbioru osobistego i nie odbierzesz decyzji w ciągu 7 dni, od złożenia wniosku, ZUS wyśle ją pocztą tradycyjną na Twój adres.