Polityka Prywatności Proferto.pl

Polityka Prywatności Proferto.pl
by admin

Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, tj. strony www.proferto.pl, jest PROFERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-304), ul. Śląska 53A lok.  207, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000870292, REGON: 387549269 NIP: 5862362005, zwana dalej Administratorem, lub PROFERTO.

PROFERTO zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności omówiono rodzaje danych osobowych, które gromadzimy oraz sposób, w jaki je przetwarzamy.

Czego dotyczy niniejsza Polityka prywatności?

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez PROFERTO  w związku z oferowanymi przez PROFERTO usługami, prowadzonymi rekrutacjami oraz udzielaniem niezbędnych informacji. Dane osobowe obejmują informacje zgromadzone podczas rozmowy telefonicznej, online poprzez strony internetowe PROFERTO a także poprzez ankiety lub spotkania bezpośrednio z Agentami, Pracownikami i Współpracownikami PROFERTO.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi zatem część warunków korzystania z danej Strony internetowej.

Jakie informacje gromadzimy?

W niniejszej Polityce prywatności termin ?dane osobowe? oznacza wszelkie informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika pośrednio lub bezpośrednio. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP oraz informacje zawarte w przesyłanych wiadomościach.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkownika jak i z innych źródeł.

PROFERTO może pozyskiwać osobowe bezpośrednio od Użytkownika poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Gromadzone są wtedy takie dane, jak:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • informacje zawarte w wiadomości

Informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze Stron internetowych

PROFERTO korzysta z ciasteczek i innych narzędzi (np. narzędzi do analiz internetowych), aby automatycznie gromadzić informacje o Użytkowniku podczas korzystania ze Stron internetowych PROFERTO  zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Rodzaje informacji, które PROFERTO gromadzi automatycznie:

Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane przez strony PROFERTO:

Nazwa pliku Cookie Rodzaj pliku Cookie Cel wykorzystywania pliku Cookie Czy usunięcie pliku uniemożliwikorzystanie z witryny?
kohana_ang_session_name, session_cookie

 

 Plik Cookie sesji

 

Przechowuje dane sesji

 

Nie

 

PHPSESSID

 

Plik Cookie sesji

 

 Przechowuje identyfikator  sesji Nie

 

smuuid

 

Plik Cookie sesji

 

 Przechowuje identyfikator  sesji Nie

 

lang

 

Plik Cookie sesji Przechowuje informacje o języku Nie

 

politykaCookie

 

Plik Cookie sesji

 

Przechowuje informacje o przeczytaniu informacji o polityce cookie Nie

 

swtd_cookie_12342

 

Plik Cookie sesji

 

Przechowuje informacje o preferencjach użytkownika Nie

 

utma, _utmb, _utmc, _utmt, utmz, _dc_gtm_UA-63360240-1, _ga, _gat, _gid Plik Cookie sesji

 

Przechowuje dane statystyczne Google Analytics Nie

 

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby akceptować ciasteczka. Ustawienia można zmienić tak, aby ciasteczka były blokowane lub aby otrzymywać komunikat, jeśli ciasteczka będą przesyłane do urządzenia Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyłączy obsługę ciasteczek, może mieć to wpływ na przeglądanie strony internetowej PROFERTO, a w szczególności może uniemożliwić korzystanie z części zasobów danej strony.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

PROFERTO zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

PROFERTO może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie są wykorzystywane przez PROFERTO do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z danymi Użytkowników, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

Ciasteczka innych podmiotów

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane pliki cookie podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Każdy z Użytkowników posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych ?cookie”.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

PROFERTO wykorzystuje dane osobowe w poniżej wymienionych celach.

 • Podane przez Państwa dane podczas bezpośrednich spotkań z pośrednikami lub przedstawicielami PROFERTO, w formularzu kontaktowym na stronie własnej lub stronach partnerów, podczas targów, w mediach społecznościowych wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, weryfikacji jakości i zadowolenia ze świadczonych usług, zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a PROFERTO oraz promocji produktów własnych.
 • W zależności od decyzji o wyrażeniu zgody przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania z Agentem PROFERTO np. przy zawieraniu umowy, podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane przez PROFERTO, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez PROFERTO informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
 • Informujemy, że dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych przez PROFERTO (np. newslettery).
 • Ponadto, w celu właściwej realizacji świadczonych przez PROFERTO usług oraz jedynie w zakresie udzielonej uprzednio zgody, podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych partnerów PROFERTO.
 • Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.

Newsletter

Oferujemy naszym użytkownikom newsletter, zawierający m. in.:

 • Treści, na przykład aktualności na temat usług i produktów oraz aktualnych ofert.
 • Aktualizacje kalkulatorów i udostęonianych narzędzi.
 • Ankiety określające potrzeby.
 • Polecane produkty i usługi, które mogą odpowiadać użytkownikowi.
 • Aktualności zamieszczane przez Eksperów, które można śledzić także w naszej witrynie.

Jak długo przechowujemy dane?

PROFERTO gromadzi dane osobowe w określonym celu i nie przechowuje ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji określonego celu, chyba że istnieje obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn biznesowych lub prawnych. Co do zasady:

 • Dane w celach marketingowych PROFERTO przechowuje do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 • Dane pozyskane w celach rekrutacyjnych PROFERTO przechowuje do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 2 lata
 • Dane pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy PROFERTO przetwarza do zakończenia współpracy. Termin ten może być wydłużony o okres przedawnienia roszczeń oraz obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W szczególności przepisów księgowych.
 • Dane osobowe Użytkownika gromadzone w związku z funkcjonowaniem serwisu PROFERTO przetwarza 5 lat

Aby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, po usunięciu informacji z naszych serwisów nie usuwamy bezpośrednio kopii zapasowych z naszych serwerów lub informacji z systemów zapasowych.

Podstawa prawna

PROFERTO w większości nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody użytkownika. Zgoda użytkownika jest zawsze dobrowolna, a jej niepodanie uniemożliwia realizacji celu w jakim miałaby być wyrażona

W większości przypadków PROFERTO wyraźnie pyta o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowania Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • dodatkowo wyrażając zgodę w formularzach kontaktowych w serwisie www.proferto.pl/godzi się na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.

W przypadku kiedy Użytkownik przekaże PROFERTO swoje dane w celu otrzymania oferty, zawarcia czy realizacji umowy to dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane ze względu, iż jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy której stroną jest Użytkownik (art. 6 ust. 1 list. B RODO).

W związku z tym iż niektóre przepisy prawa, jak przepisy księgowe, nakładają na administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych, to w takim przypadku dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane ze względu na taki obowiązek (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO)

Jeśli Użytkownik skontaktuje się sam z PROFERTO, wypełni formularz kontaktowy lub w inny sposób nawiąże się relacja między Administratorem a Użytkownikiem, to dane kontaktowe będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czasami dane Użytkownik w celach marketingowych mogą być przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane pozyskane ze względu na korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Administratora są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu przekazujemy dane osobowe?

PROFERTO zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych klientów.

Bezpośredni dostęp do danych Użytkownika mogą mieć jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć również współpracownicy PROFERTO oraz podmioty świadczące na rzecz PROFERTO usługi informatyczne, z którymi PROFERTO ma zawarte umowy powierzenia.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Podmiotom powiązanym.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

Ochrona danych osobowych

PROFERTO podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe Użytkownika, i wymaga tego samego od wszystkich podmiotów którym dane powierza i które przetwarzają dane w imieniu PROFERTO. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany pracownikom i współpracownikom PROFERTO wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.

PROFERTO, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

PROFERTO zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową Home.pl z siedzibą w Warszawie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

Moje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.

Prawa Użytkownika dotyczące ochrony prywatności

W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki PROFERTO postępuje z danymi osobowymi, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@proferto.pl.

Użytkownik ma prawo powiadomić nas, jeśli:

 • pragnie otrzymać informacje o swoich danych osobowych, które PROFERTO przetwarza,
 • pragnie sprostować, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w ewidencji PROFERTO,
 • pragnie wnieść sprzeciw lub żądać, aby zostało ograniczone przetwarzanie jego danych,
 • pragnie aby jego dane zostały przeniesione do innego administratora,
 • pragnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponad to, informujemy, iż Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów podmiotów innych niż PROFERTO, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów PROFERTO oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: biuro@proferto.pl.

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na Stronach internetowych PROFERTO. Zachęcamy do częstego odwiedzania strony, aby dowiedzieć się, w jaki sposób PROFERTO przetwarza dane osobowe. Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

Ostatnia aktualizacja:  21.11.2019r