Author: admin

Wiron zamiast Wiboru

by admin admin No Comments

Już w najbliższych latach z rynku zniknie dobrze nam znany indeks Wibor®. Podyktowane jest to kontrowersjami związanymi ze sposobem jego ustalania. Zastąpi go nowy wskaźnik Wiron (wcześniej proponowano nazwę Wird®). Obecnie nowy indeks ma niższą wartość niż Wibor®. Zależy to jednak od koniunktury i w przyszłości może być odwrotnie.

Data wskaźnika 2022-10-28 2022-10-27 2022-10-26 2022-10-25 2022-10-24
1M 6,28364 6,28562 6,28284 6,28211 6,28434
3M 6,27272 6,27143 6,27088 6,27374 6,27124
6M 5,79307 5,78107 5,76855 5,75632 5,72543

źródło: kredytnews.pl

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego GKM – limity cen m2 w IV kwartale 2022 i I kwartale 2023 (warmińsko-mazurskie)

by admin admin No Comments

30 września 2022 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego zostało opublikowane Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 29 września 2022 w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Olsztyna na okres od 1 października 2022 roku do 31 marca 2023 roku.
Dzięki temu mogliśmy wyliczyć jakie maksymalne ceny 1m2 będą w woj. warmińsko-mazurskim obowiązywały w kolejnych 6 miesiącach działania programu Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM).
Wskaźnik dla wszystkich lokalizacji województwa jest o kilka procent wyższy niż w poprzednich dwóch kwartałach. Read more

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – limity cen metra kwadratowego II i III kwartał 2022

by admin admin No Comments
Poznaliśmy prawie wszystkie limity ceny 1m2 mieszkań i domów, które będą obowiązywały w pierwszych 4 miesiącach działania programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego (MBW). Program zacznie działać już 27 maja 2022 roku. Jeśli ktoś chciałby się ubiegać o Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy GKM, to jego nieruchomość musi mieścić się w tych limitach.
Podzielone są one na 3 kategorie:

  • miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
  • gminy sąsiadujące
  • pozostałe gminy w województwie

Read more

Proferto Olsztyn dla Ukrainy

by admin admin No Comments
Za każde 100 tys. zł wypłaconego kredytu nowych Klientów PROFERTO w Olsztynie, którzy do 31 marca zgłoszą się za pomocą tego dedykowanego formularza i którym będziemy pośredniczyć w udzieleniu kredytu, przeznaczymy 300 zł na jedną z fundacji zajmujących się wsparciem dla Ukrainy. Środki będą wygospodarowane z części naszych zysków. Będzie to bez wpływu na naszych Klientów i ich koszty. Dla Nich nasze usługi będą darmowe, a kredyty korzystne jak dotychczas.

Read more

TYSIĄCE TAŃSZYCH MIESZKAŃ WYKLUCZONE Z PROGRAMU „MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO”

by admin admin No Comments
Ideą powstawania programów takich jak historyczne „Rodzina na Swoim” (RNS) czy „Mieszkanie dla Młodych” (MDM) była potrzeba pomocy mniej sytuowanym i wielodzietnym rodzinom w nabyciu swoich własnych czterech kątów. Jak zawsze oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i liczy się to jak ostatecznie wyglądają przepisy wykonawcze. Żaden z przytoczonych programów nie był doskonały.

To samo dotyczy programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” a dokładniej ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (GKM). Przedstawiony on został jako element polityki prospołecznej, jako odpowiedź na rekomendacje Komisji Nadzoru Bankowego. Obecnie banki wymagają min. 10% wkłady własnego w inwestycję, która ma doprowadzić do nabycie swojej pierwszej nieruchomości mieszkalnej. Dzięki GKM także Ci którzy nie byli w stanie do tej pory odłożyć żadnych środków finansowych mogą mieć szanse na kredyt. Read more

Kto może wnioskować o GKM ?

by admin admin No Comments

Kredyt bez wkładu własnego – dla kogo ?

Warunki miejsca zamieszkania

Według ustawy z dnia 1 października 2021 roku, o gwarantowany kredyt mieszkaniowy (GKM) może wnioskować kredytobiorca prowadzący gospodarstwo domowe:

  • na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli:
  1. posiada obywatelstwo polskie lub
  2. nie posiada obywatelstwa polskiego, a prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a GKM jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

Warunki finansowe

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony jedynie w walucie polskiej, co oznacza, że klient powinien otrzymywać wynagrodzenie lub generować dochody w tej samej walucie na zasadach określanych przez wewnętrzne regulacje banków komercyjnych. Niektóre z nich dopuszczają możliwość osiągania dodatkowego dochodu w walucie zagranicznej. Chodzi o eliminowane ryzyka kursowego, które w zależności od sytuacji rynkowej złotego mogłoby wpłynąć niekorzystnie na strony kredytu.

Gwarancja udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nie podaje minimalnej kwoty wkładu własnego, tj. wkładu jaki kredytobiorca zobowiązuje się pokryć na rzecz: nabywania prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości, wkładu budowlanego, lub budowy domu jednorodzinnego. Oznacza to, że w stosunku do wartości inwestycji wkład własny  może wynosić nawet 0%. Read more

Dlaczego zdolność kredytowa dołuje ?

by admin admin No Comments
Tzw. zdolność kredytowa to nasza zdolność do spłaty kredytu o określonej racie.

Wiemy, że rata kredytu jest zależna od jego oprocentowania. Im wyższe oprocentowanie, tym wyższa rata. Widoczne jest to szczególnie obecnie w obecnie w dobie podwyżek stóp procentowych.

Read more

Nowy “Polski Ład” w mieszkaniówce – pigułka z założeń wg informacji na dzień 19.05.2021.

by admin admin No Comments

GWARANCJE DLA NABYWAJĄCYCH PIERWSZE MIESZKANIE

Banki standardowo wymagają wkładów własnych najczęściej w wys. 10-20% wartości nabywanego mieszkania. Wg nowego programu, będą mogły udzielić kredyt nawet na całą wartość, ponieważ państwo będzie gwarantowało im, że w razie kłopotów Klientów ze spłatą kredytu odda za nich wkład własny. Read more