Edukacja

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS online ?

by admin admin No Comments

Jak to zrobić?

  1. Zaloguj się do swojego profilu na PUE.
  2. Przejdź na zakładkę Płatnik.
  3. Wybierz, z katalogu usług, usługę “Złożenie dokumentu ZUS-RWN”.
  4. Uzupełnij dane we wniosku elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia elektronicznie (przez PUE). Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika w naszej placówce albo pocztą tradycyjną.
  5. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
  6. Wyślij wniosek elektronicznie.

Read more

WIBOR A STOPY PROCENTOWE

by admin admin No Comments
Mniej więcej raz w miesiącu odbywa się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, czyli organu Narodowego Banku Polskiego zajmującego się polityką pieniężną naszego kraju. Na jej czele stoi prezes NBP, któremu towarzyszy 9 członków powołanych przez Prezydenta, Sejm i Senat.

Jedną z kluczowych informacji na jakie czekamy po takim posiedzeniu jest wysokość stóp procentowych. Rada ustala wysokość stopy: referencyjnej, lombardowej, depozytowej i redyskontowej oraz dyskontowej weksli. Dla większości kredytobiorców szczególnie istotne są pierwsze trzy: Read more