WIBOR A STOPY PROCENTOWE

WIBOR A STOPY PROCENTOWE
by admin
Mniej więcej raz w miesiącu odbywa się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, czyli organu Narodowego Banku Polskiego zajmującego się polityką pieniężną naszego kraju. Na jej czele stoi prezes NBP, któremu towarzyszy 9 członków powołanych przez Prezydenta, Sejm i Senat.

Jedną z kluczowych informacji na jakie czekamy po takim posiedzeniu jest wysokość stóp procentowych. Rada ustala wysokość stopy: referencyjnej, lombardowej, depozytowej i redyskontowej oraz dyskontowej weksli. Dla większości kredytobiorców szczególnie istotne są pierwsze trzy:

Stopa referencyjna

Formalnie określa rentowność bonów 7-dniowych NBP. Ma jednak duże znaczenie dla kredytów od czasu ustawy antylichwiarskiej z 2016. Zależy od niej ich maksymalne oprocentowanie, które wyznaczamy dodając do stopy 3,5% i mnożąc całość razy 2. Obecnie wynosi 0,1%, co daje maksymalne oprocentowanie 2*(0,1%+3,5%)=7,2%

Stopa lombardowa

Oprocentowanie pożyczek udzielanych bankom komercyjnym przez NBP.

Stopa depozytowa

Oprocentowanie jakie NBP oferuje bankom komercyjnym za złożony depozyt.

Aktualna [03.11] wysokość powyższych stóp to odpowiednio:

– referencyjna 0,1%

– lombardowa 0,5%

– depozytowa 0,0%

WIBOR

Jest to stopa po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze. Występuje w różnych wariantach, ale z punktu widzenia kredytobiorców najistotniejszy jest 3-miesięczny i 6-miesięczny, czyli WIBOR3M i WIBOR6M.

Bezpośredni wpływ na wysokość stopy WIBOR mają największe polskie banki, które deklarują oprocentowanie po jakim chcą pożyczać pieniądze innym bankom. Dzieje się to w każdym dniu roboczym do godziny 11:00. Na tej podstawie podczas fixingu WIBOR wyliczana jest stopa.

Oprocentowanie jakie deklarują banki, a co za tym idzie WIBOR, uzależnione jest od wspomnianych wcześniej stóp RPP. Skoro NBP oferuje za zdeponowanie u siebie pieniędzy stopę depozytową, to bankom nie opłaca się oferować pożyczek o niższym niż stopa depozytowa oprocentowaniu. Z drugiej strony w NBP można pożyczyć pieniądze oprocentowane wg stopy lombardowej, więc nie ma sensu zaciągać droższych pożyczek. Dlatego w praktyce WIBOR plasuje się pomiędzy stopą depozytową, a lombardową, czyli w okolicach stopy referencyjnej.

PAWEŁ MARCIŃSKI
tel. 694 703 269 pawel.marcinski@proferto.pl
Wieliczka