Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami online ?

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami online ?
by admin

Jak to zrobić ?

Zaloguj się na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0751_00

Dalsze kroki

Do składanego wniosku musisz dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Może to być potwierdzenie przelewu albo skan lub zdjęcie dowodu wniesienia opłaty.

Jeśli zależy ci na szybkim załatwieniu sprawy przez Biznes.gov.pl, to:

  1. zapłać opłatę skarbową zanim zaczniesz wypełniać wniosek online
  2. zapisz potwierdzenie przelewu na dysku komputera
  3. wypełnij wniosek online
  4. załącz do wniosku potwierdzenie przelewu i wyślij komplet dokumentów.

Opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wynosi 21 zł. Zapłać za tyle egzemplarzy zaświadczenia, o ile będziesz wnioskować.

Opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek o zaświadczenie. Numer konta sprawdź na stronie internetowej właściwego urzędu miasta lub gminy.