Millennium – Jak wypełnić kosztorys budowy domu ?

Millennium – Jak wypełnić kosztorys budowy domu ?
by admin

Bank Millennium określa minimalny koszt budowy 1m2 powierzchni użytkowej domu, z uwzględnieniem poniższych parametrów:

 1. lokalizacja nieruchomości
 2. powierzchnia domu
 3. stan domu po zakończeniu budowy
 4. posiadanie piwnicy
 5. posiadanie garażu w bryle budynku

Oznacza to, że bank zakłada, iż poniżej pewnego koszty nie będziemy w stanie dokończyć budowy.

Koszt budowy budynku liczony jest, jako iloczyn powierzchni kondygnacji nadziemnych (stanowiącej sumę powierzchni użytkowej (PU) wraz powierzchnią pomieszczeń gospodarczych, pomocniczych, technicznych (np. kotłownia, pralnia itp.) i minimalnego kosztu jednostkowego dla właściwego typu obiektu zgodnie z wytycznymi banku.
Jeśli garaż jest w bryle budynku to jego powierzchnia jest wliczana na potrzeby wyliczenia kosztu budowy.
Budynek podpiwniczony to budynek, w którym występuje piwnica pod całością budynku, lub pod jego częścią.

W kosztorysie podajemy całkowity koszt wykonania poszczególnego elementu (bez rozbijania na materiały i robociznę), wartość już poniesionych środków na dany element, wartość kosztów do poniesienia i termin prac budowlanych.
Pamiętajmy, że dom musi zostać oddany do użytkowania. Bank nie udzieli kredytu na budowę, której nie zakładamy formalnie ukończyć.

PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE BEZPŁATNIE WZORCOWY KOSZTORYS.

Jeśli potrzebujesz wzorcowego kosztorysu do banku Millennium, podaj poniższe parametry Swojej budowy. Otrzymasz  wzorcowy kosztorys przygotowany wg procedur banku Millennium w 2 wersjach:

 1. na kwotę Twojego kosztu budowy
 2. na kwotę minimalnych kosztów budowy przyjmowanych przez bank.

Pamiętaj, to Twoja budowa i nie musisz mieć identycznego kosztorysu. Ważne, aby nie zejść poniżej minimalnego kosztu całkowitego.

  Docelowy stan nieruchomości

  Kod pocztowy nieruchomości

  Powierzchnia nieruchomości

  Zakładany koszt budowy

  Twój email

  Administratorem danych jest PROFERTO ...więcej