Nowy “Polski Ład” w mieszkaniówce – pigułka z założeń wg informacji na dzień 19.05.2021.

Nowy “Polski Ład” w mieszkaniówce – pigułka z założeń wg informacji na dzień 19.05.2021.
by admin

GWARANCJE DLA NABYWAJĄCYCH PIERWSZE MIESZKANIE

Banki standardowo wymagają wkładów własnych najczęściej w wys. 10-20% wartości nabywanego mieszkania. Wg nowego programu, będą mogły udzielić kredyt nawet na całą wartość, ponieważ państwo będzie gwarantowało im, że w razie kłopotów Klientów ze spłatą kredytu odda za nich wkład własny.

Ważne: Gwarancja do nie dopłata do wkładów własnych. To raczej możliwość zaciągnięcia kredytu bez wkładu własnego. A to oznacza, że musimy zaciągnąć wyższą kwotę kredytu ☹.

Znane już założenia programu:

 • Wiek wnioskodawców 24-40 lat
 • Musi to być pierwsza nieruchomość Klientów
 • Będzie ustalony max. koszt metra kwadratowego mieszkania
 • Gwarancja w sumie nie może przekraczać 100 tys. zł i 40% wartości nabywanej nieruchomości.
 • Kto pierwszy ten lepszy !!! – rząd przewiduje że pomoc do 100 tys. zł ma trafić do max. 80 tys. rodzin rocznie.

Dodatkowo po urodzeniu kolejnego dziecka państwo będzie spłacało część kredytu:

 • zł po urodzeniu drugiego dziecka
 • 60 tys. zł po urodzeniu trzeciego dziecka
 • 20 tys. po urodzeniu każdego kolejnego dziecka

(powyższe dotyczy narodzin dzieci po wejściu w życie ustawy)

BONY MIESZKANIOWE I SPOŁECZNE

Bon rodzinny – dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, lub wychowujących dziecko niepełnosprawne. W tym rozwiązaniu nabywana nieruchomość nie musi być pierwszą.
Cel: nabycie, lub budowa domu, nabycie mieszkania

Wartość bonu dla rodzin posiadających mieszkanie nie większe niż 65 m2, lub nie posiadających go wcale:

 • 100 tys. zł dla rodzin z trójką dzieci
 • 115 tys. zł dla rodzin z czwórką dzieci
 • 130 tys. zł dla rodzin z piątką dzieci
 • 145 tys. zł dla rodzin, które maja pow. piątki dzieci

Wartość bonu dla rodzin posiadających dom mieszkanie większe niż 65 m2:

 • 55 tys. zł dla rodzin z trójką dzieci
 • 70 tys. zł dla rodzin z czwórką dzieci
 • 85 tys. zł dla rodzin z piątką dzieci
 • 100 tys. zł dla rodzin, które maja pow. piątki dzieci

Bon społeczny – dla tych, których nie stać na kredyt
cel: wkład do spółdzielni mieszkaniowej, lub TBS

 • 5 tys. zł  dla osoby samotnej
 • 10 tys. zł dla rodzin z jednym dzieckiem
 • 40 tys. zł dla rodzin z dwójką dzieci

(nie ma w powyższym uwzględnionych rodzin bezdzietnych)

Krzysztof Bontal
Proferto Olsztyn
tel. 695-855-627
krzysztof.bontal@proferto.pl