Mieszkanie Bez Wkładu Własnego GKM – limity cen m2 w IV kwartale 2022 i I kwartale 2023 (warmińsko-mazurskie)

Mieszkanie Bez Wkładu Własnego GKM – limity cen m2 w IV kwartale 2022 i I kwartale 2023 (warmińsko-mazurskie)
by admin

30 września 2022 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego zostało opublikowane Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 29 września 2022 w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Olsztyna na okres od 1 października 2022 roku do 31 marca 2023 roku.
Dzięki temu mogliśmy wyliczyć jakie maksymalne ceny 1m2 będą w woj. warmińsko-mazurskim obowiązywały w kolejnych 6 miesiącach działania programu Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy (GKM).
Wskaźnik dla wszystkich lokalizacji województwa jest o kilka procent wyższy niż w poprzednich dwóch kwartałach.

Limity cen 1m2 w programie „Gwarantowany kredyt mieszkaniowy” obowiązujące do 31.03.2023 (województwo warmińsko-mazurskie)
Rynek pierwotny Rynek wtórny
m. Olsztyn 8105,50 7482,00
gminy sąsiadujące z Olsztynem 7297,87 6736,50
pozostałe gminy województwa 6490,25 5991,00
Proferto sp. z o.o.

Przypominamy, ż obecnie ten rodzaj kredytu dostępny jest tylko w 3 bankach.
Po szczegóły zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: https://proferto.pl/eksperci/