Czy mogę mieć lepszy kredyt ?

Czy mogę mieć lepszy kredyt ?
by admin

  • Aktualne zadłużenie pozostałego do spłaty.
  • Liczba miesięcy pozostałych do całkowitej spłaty kredytu
  • Aktualna marża kredytu wynikająca z umowy kredytowej
  • Kiedy wypłacony był kredyt, lub jego pierwsza transza ?
  • ile warta jest teraz nieruchomość na którą brany był kredyt ?
  • W jakim banku jest obecny kredyt
  • Na ten adres zostanie przesłana odpowiedź dotycząca możliwości otrzymania lepszego kredytu.
  • Numer telefonu nie jest wymagany, ale ułatwi kontakt w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości na etapie analizy możliwości uzyskania lepszego kredytu.