Prowizja za udzielenie kredytu

Jednorazowa opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu. Prowizja stanowi % od udzielonej kwoty kredytu. Wysokość prowizji jest różna w bankach i waha się pomiędzy 0 a 5 %, a czasem więcej zależnie od oferty banku.

Wysokość prowizji jest bardzo często uzależniona od tego, czy wraz z kredytem zgodzisz się na produkty dodatkowe. Prowizja może być płatna z ręki przez klienta lub z kredytu, pamiętaj jednak, że kwota prowizji jest potrącana z wnioskowanej kwoty kredytu, a więc jeśli chcesz ją skredytować, zawnioskuj o to. W innym przypadku może się okazać, że brakuje Ci kredytu na cel główny.